آثار

پویانمایی

کد عنوان کارگردان تهیه کننده کارگردان هنری استان/شهر
P653121 زیر پوست برف لیلا وفادار انجمن سینمای جوانان شهرکرد لیلا وفادار چهارمحال بختیاری , شهر کرد
P56755 هیچکس الهام طرقی الهام طرقی الهام طرقی خراسان رضوی , نیشابور
P45354 هزار افسان عباس جلالی یکتا، اصغر صفار اصغر صفار عباس جلالی یکتا تهران
P41844 تماشاچی محسن باقری دستگردی محسن باقری دستگردی، لقمان قاسمی و شرکت وست پروداکشن ندارد چهارمحال بختیاری , شهر کرد
P22339 ایکی پرستو کاردگر پرستو کاردگر پرستو کاردگر تهران
P53527 اکتسابات انتسابی سمانه شجاعی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ندارد تهران
P98125 سوزن بان مهدی خرمیان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ندارد تهران
P15124 آدم خانگی مرضیه ابرار پایدار مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ندارد تهران
P17423 داش آکل هاجر مهرانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ندارد تهران
P89622 جمشید؛ مرثیه ای بر یک اسطوره معین صمدی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ندارد تهران
P64720 دارزا ایرج محمدی رزینی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ندارد تهران
P61919 پیشخدمت فرنوش عابدی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ندارد تهران
P19910 درخت پرتقالی امیرهوشنگ معین امیرهوشنگ معین، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی امیرهوشنگ معین تهران